Ètica empresarial: ¿empreses humanes o humanitzants?

Ètica empresarial: ¿empreses humanes o humanitzants?

Donant la benvinguda al nou any, tots ens plantegem nous reptes i propòsits que complir. Vull compartir un tema de vital importància, no només en el món empresarial sinó en qualsevol àmbit de la nostra vida, i que està lligat a la manera en què tractem a la gent que ens envolta i amb qui compartim experiències de vida.

Fa uns mesos vaig estar participant durant un cap de setmana intens en un retir professional amb dones directives sènior i organitzat per l’IESE Business School des del seu departament d’IESE Women in Leadership, que lidera la Prof. Dra. Núria Chinchilla. Aquest esdeveniment es realitza cada any en el bell paratge de Castelldaura, Premià de Mar, Barcelona, amb l’ànim de viure uns dies de formació, networking i creixement personal amb professionals de diversos sectors i procedències.

 

 

Entre els prestigiosos ponents em va cridar molt l’atenció el Dr. Domènech Melé, entre d’altres Prof. de Ètica de l’Empresa a IESE, perquè va abordar la importància del tracte humà i humanitzant a l’empresa i ens va donar les claus perquè això es porti a la pràctica.

 

Que des d’una de les escoles de negocis més prestigioses del món com és l’IESE Business School es doni rellevància a l’assumpte de l’ètica empresarial és molt esperançador.

 

A tots ens agrada que ens tractin bé, justament, i hauríem de plantejar-nos tractar els altres com ens agradaria ser tractats.

Parlar de persones és parlar de dignitat.
Ja Emmanuel Kant afirmava que “les coses tenen un preu, però les persones tenen dignitat”.
Y Robert Spaemann diu “les persones són algú, no alguna cosa”.

 

Tot i que pot semblar molt comprensible, a l’hora de posar-ho en pràctica costa més.

Hem de procurar sempre donar a les persones que ens envolten en qualsevol àmbit que ens trobem (família, empresa o societat) un tracte respectuós i just.

Però podem i hem d’anar més enllà? Sí, sí podem. I aquest pot ser un bon propòsit amb el qual començar 2019.

 

 

Podem construir empreses humanes i, alhora, també humanitzants? I Com fer-ho?

 

Són diversos els nivells de qualitat humana que poden donar-se en el tracte a una persona. Distingim entre aquests 5 nivells i al analitzar-los un per un veurem fàcilment quina empresa ÉS O NO ÉS HUMANA.

 

1.- MALTRACTAMENT
Una empresa en què es maltracti, exploti o manipuli a la gent NO és una empresa HUMANA, en ella es donen:
 • Insults, ofenses, assetjaments, humiliacions, discriminacions injustes
 • Explotació dels treballadors amb horaris, salaris i jornades abusives
 • Manipulació, enganyant o creant falses expectatives

 

2.- INDIFERÈNCIA
Una empresa que es tracti a la gent amb indiferència NO és una empresa HUMANA tampoc, i passa quan:
 • Es veu a les persones com a mers “recursos humans”
 • Es respecten drets legals per por de la penalització, però no els drets humans en la seva totalitat
 • S’aparenta un interès fals pels altres, ja que en realitat només es considera a la gent pel que produeix
 • S’actua amb individualisme, sense més motivació que el propi interès

 

3.- JUSTÍCIA
El requisit mínim perquè una empresa sigui humana és que s’actuï amb justícia amb totes les persones i grups implicats en l’activitat de l’empresa, sense favoritismes ni tractes de favor.

 

4.- CURA
En una empresa veritablement humana no només hi ha justícia sinó també cura de les persones. I això ho observem quan:
 • La cura exigeix empatia, compassió i ajuda
 • Estar pendent de situacions de vulnerabilitat i resoldre en el possible els problemes de les persones amb les que s’interactua
 • Atendre en el possible els legítims interessos dels altres
 • Pacificar discòrdies, harmonitzar conflictes, i alleujar emocions tòxiques
 • Fomentar relacions i xarxes humanes de reciprocitat i cooperació

 

5.- BENEVOLÈNCIA

Una empresa actua amb benevolència quan fomenta el desenvolupament integral de les persones que la integren així com l’estima mútua, la cooperació i la voluntat de servei.

 

 

Observant aquesta piràmide que conformen els diversos nivells de qualitat humana en el tracte una persona podem fàcilment diagnosticar en quina situació es troba l’empresa i, a partir d’aquí, anar pas a pas escalant d’un nivell a un altre, per millorar.

 

Què és una empresa “humana”?

Una empresa HUMANA és aquella que tracta, a qui la formen o es relacionen amb ella, d’una manera consistent amb la condició humana.
El propi de l’ésser humà és ser persona, és a dir, algú únic i irrepetible, conscient i lliure i dotat de dignitat.
Una empresa NO ÉS HUMANA si en ella no es respecta la dignitat humana. Això passa quan les persones es cosifiquen i són tractades com a simples “recursos humans”.

 

Com s’aconsegueix una empresa “humana”?

 • Donant a cada persona el que és degut com a persona (drets innats).
 • Tractant a totes les persones amb el degut respecte.
 • Pagant els deutes contrets en els termes i condicions acordades (drets contractuals).
 • En compliment de la paraula donada.
 • Sent lleial als legítims compromisos contrets.
 • Actuant com a bons administradors dels béns de la natura i dels recursos disponibles.

 

Però ens hem de quedar sent una empresa humana? O podem i hem d’optar per ser una empresa humanitzant?

Les empreses humanitzants van, però, més enllà.

 

Una empresa és humanitzant quan actua ajudant al desenvolupament humà integral dde tota la persona (desenvolupament professional i humà) i de totes les persones (des de l’alta direcció als treballadors de baixa qualificació professional) involucrades en l’empresa.
Les empreses humanitzants són aquelles que actuen amb benevolència, buscant i volent el bé de tots i cadascun dels seus membres i a més actuen sempre amb esperit i sentit de servei.
Les empreses humanitzants busquen prevenir i evitar discòrdies, conflictes i emocions tòxiques (enveges, rancúnies, etc.) que no fan més que distorsionar enormement a l’organització en el seu conjunt.

 

¿Per què construir empreses humanes i humanitzants?

Aspectes pràctics que ens ajuden a entendre el perquè.

 • És el mateix de tota institució humana
 • És magnànim
 • Fomentar la convivència empresarial i fa gran a qui construeix
 • Té bones conseqüències (motivació i cooperació)
 • Impedir injustícies
 • Crear estructures justes que afavoreixin la cura i la benevolència
 • Liderar justament
 • Promoure justícia, cura i benevolència en els altres (començant pels més propers)

 

No oblidem que el germen de tota violència és la injustícia. Així doncs, és convenient que l’empresa tingui ben definida quina és la seva missió i també fixi un codi ètic que defineixi el nivell de qualitat humana en el tracte entre els seus membres.

Es tracta d’adoptar solucions per preveure i posar remei, en la major mesura del possible, les situacions de maltractament i d’injustícia que poden aflorar en una organització i promoure, alhora, la cura de les persones, el sentir l’altre com “un altre jo”.

 

Si voleu aprofundir en el tema, us recomano la lectura de "Ètica en la direcció d´ empreses" (1997) (espanyol) i "Human Foundations of Management" (2014) o "Management Ethics: Placing Ethics at the Core of Good Management" (2012) (anglès), per Prof. PhD. Domènec Melé.