Coaching i mediació

A través d’un procés de mediació i coaching podreu aconseguir l’enteniment necessari per resoldre el problema.

Tot i que el coaching i la mediació són processos diferents, s’interrelacionen i complementen, de manera que, dins el procés de mediació, els mediadors coach, podem utilitzar algunes tècniques i habilitats del coaching de conflicte tant en la fase prèvia a l’inici de la mediació, com durant el procés de mediació i/o al caucus (quan es tenen les reunions individuals separades amb cada part).

El principal avantatge d’unir les dues disciplines és que es poden preparar els mitjans, a nivell mental, físic i emocional per aconseguir una base de comunicació eficaç que ens condueixi a una mediació d’èxit.

A Co-Advance operem sobre la base d’una bona comunicació entre els clients que es beneficien de tots dos rols.

a través de

la mediació

Aconseguim:

  • La construcció de ponts de comunicació, perquè aquesta es mantingui entre les parts en conflicte i no es trenqui per complert.
  • La millora en les relacions interpersonals.
  • Un increment en la qualitat de vida, mitjançant la col·laboració i creant consensos.
  • Consecució i concreció de l’acord.

a través del

coaching

Paral·lelament aconseguim:

  • Una bona dosi d’empatia i escolta activa per cadascuna de les parts que intervenen.
  • Una millora de la relació unipersonal i intrapersonal de cada client.
  • Un major enteniment del conflicte en si mateix.
  • El creixement personal del client.

DEIXA DE PREOCUPAR-TE I SOLUCIONA TEU CONFLICTE amistosament, VAL LA PENA, NO ESTÀS SOL, CO-ADVANCE T’ACOMPANYA

COMENCEM?

Aprofita ara els beneficis de coaching i mediació